vintagemusicshop.sk

Tombolový nástroj

TOMBOLOVÝ NÁSTROJ Ako prejav vďaky za podporu myšlienky „Múzeum, ktoré hrá” ponúka Vintage Music Shop každému zákazníkovi za využitie služby možnosť vyhrať tombolový nástroj. Zákazník obdrží potvrdzujúci e-mail s unikátnym číslom tombolového lístku, ktorý každoročne v mesiaci november postupuje do zlosovania. Výherca bude žrebovaný počas live streamu na sociálnych sieťach Vintage Music Shop, rovnako zverejnený na domovskej stránke. Tombolovým nástrojom pre rok 2023 je:

 Elektrónkový zosilňovač UNIVERSUM GV8/2 

– Rok výroby: 1963 

– Elektrónky: Ecc83 (2x), ELL80 

– Reproduktor: DEW Magnetfabrik, Dortmund 

– Originálny nehraný stav po 1. Majiteľovi

BENEFÍCIA

V rámci podpory talentovaných jednotlivcov a rozvinutia záujmu o hudbu Vintage Music Shop benefične pomáha tým, ktorým k dosiahnutiu svojich snov stojí v ceste jediná prekážka, a síce finančná situácia. Z tohto dôvodu a za pomoci partnerov odovzdáme nástrojové vybavenie detským domovom, hudobným školám a rovnako jedincom, ktorým okolnosti nedovoľujú obstarať si svoj vlastný nástroj. Pod záštitou myšlienky „Vintage Music Shop pomáha” je každoročne určený adresát tejto neobyčajnej pomoci, ktorému v novembri doručíme vybavenie a pomôžeme tak naplniť túžbu po vlastnom hudobnom nástroji.