FRAMUS 5/52 ATLANTIS (58´)

FRAMUS 5/52 ATLANTIS (58´) Raritná akustická gitara FRAMUS FRAMUS – WERKE –…


HOYER 12 (64´)

HOYER 12 (64´)…


HOFNER 457/S (62´)

HOFNER 457/S (62´)…


FENDER SHOWMAN (66´)

FENDER SHOWMAN (66´)…


FENDER SHOWMAN (63´)

FENDER SHOWMAN (63´)…


FENDER BANDMASTER (65´)

FENDER BANDMASTER (65´)…


KLIRA WESTBURY JUMBO 12 (73´)

KLIRA WESTBURY JUMBO 12 (73´)…


DYNACORD KV10 (54´)

DYNACORD KV10 (54´)…


FENDER BASSMAN 100 (77´)

FENDER BASSMAN 100 (77´)…


COLORSOUND WAH - WAH (78´)

COLORSOUND WAH - WAH (78´) Raritný efekt od COLORSOUND Model: WAH – WAH…